Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Funkcjonowanie i koszty wdrożenia Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO)

Jakie są główne cele umowy pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a TVP SA?

Głównym celem umowy, zawartej pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Telewizją Polską SA w dniu 13 listopada 2014 r., jest kontynuacja i rozwój Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Pilotaż RSO został przeprowadzony w terminie od grudnia 2013 r. do sierpnia 2014 r. , a od 1 stycznia 2015 r. RSO jest dostępne na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich, w telewizji regionalnej TVP (w telegazecie, na platformie hybrydowej i w postaci napisów DVB) oraz w aplikacji mobilnej RSO dla systemów operacyjnych Android, iOS, WindowsPhone.

Docelowo, od drugiej połowy 2015 r. RSO uruchomione zostanie w pozostałych programach TVP znajdujących się w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3. Trwają też prace nad uruchomieniem alarmowego ostrzegania SMS. System obejmuje swoich zasięgiem całą Polskę.

W jaki sposób będzie funkcjonować Regionalny System Ostrzegania?

Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.

Użytkownik na ekranie telewizora poprzez napisy DVB, a także w telegazecie od strony 430 lub w tv hybrydowej – standard HbbTV, zobaczy komunikat obowiązujący wyłącznie na terenie województwa, w którym się znajduje. Nie mniej jednak telewizja hybrydowa umożliwia także dotarcie przez użytkownika do komunikatów emitowanych w całym kraju.

Innym elementem RSO jest bezpłatna aplikacja mobilna na smartfony. Jest ona dostępna na platformach: Android, iOS, WindowsPhone i umożliwia dostęp do komunikatów generowanych na terenie całego kraju.

W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem bądź informacją np. o aktualnym stanie wód, wystarczy pobrać aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo. Aplikacja w telefonie zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Obecnie w RSO umieszczone są następujące poradniki:

 • Burze i nawałnice;
 • Wichury;
 • Powódź: przed powodzią, w trakcie powodzi, po powodzi;
 • Upały;
 • Zima;
 • Bezpieczny wypoczynek;
 • Pożar; Zatrucie czadem;
 • Bezpieczne fajerwerki;
 • Katastrofa budowlana;
 • Skażenie substancją toksyczną;
 • Zagrożenie terrorystyczne;
 • Alarm bombowy;
 • Niebezpieczna przesyłka;
 • Niewypały i niewybuchy;
 • Pierwsza pomoc;
 • Alarmowanie i ostrzeganie;
 • Ważne informacje.

 

Ponadto, w części poradników (np. powódź, pożar, ważne informacje) umieszczono stosowne wytyczne dot. zachowań przy ewakuacji. Poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych są dostępne w zakładce Poradniki RSO.

Jaka kwota została do tej pory przeznaczona na jego realizację? Czy całość kosztów została pokryta przez MAC?

W 2014 r. na projekt usługi Regionalnego Systemu Ostrzegania wydano 250 tys. zł brutto. Kwota ta została w całości pokryta przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i wydatkowana na przeprowadzenie pilotażu usługi RSO.

Jaki jest szacowany całościowy koszt wdrożenia projektu RSO? Z jakich środków zostanie sfinansowany?

W roku 2015 na projekt Regionalnego Systemu Ostrzegania przewidziano kwotę 880 tys. zł, z czego z tytułu umowy z TVP S.A. 589,62 tys. zł. Projekt zostanie w całości sfinansowany ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Jaki będzie roczny koszt utrzymania tego systemu?

Roczny koszt utrzymania RSO, w zależności od przyjętych założeń dotyczących zakresu jego funkcjonalności, szacowany jest na 880 tys.  – 1 mln zł.

Ile osób skorzystać może na wprowadzaniu RSO?

RSO obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Im większa będzie świadomość społeczna tego projektu i wiedza na jego temat, tym większa będzie jego skuteczność.

Czym różni się RSO od informatycznego systemu informowania o zagrożeniach ISOK, który ma zostać wprowadzony do końca grudnia 2014 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej?

Wprowadzeniu projektu ISOK, w odróżnieniu od RSO, przyświecają nieco inne cele (więcej informacji o projekcie ISOK) - ISOK koncentruje się głównie na zagrożeniach powodziowych, podczas gdy RSO w sposób kompleksowy informuje obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Ponadto Regionalny System Ostrzegania ma więcej kanałów dystrybucji, bo są to zarówno: strony internetowe urzędów wojewódzkich, telewizja, aplikacja mobilne na telefony komórkowe (smartfony).

Czy takie komunikaty znajdą się we wszystkich telewizjach np. w TVN czy Polsat?

Nie, RSO jest oparte na regionalnych nadajnikach telewizji publicznej. Od 1 stycznia 2015 r. komunikaty te można zobaczyć w TVP Regionalnej, a od 1 lipca 2015 r. będzie można je zobaczyć we wszystkich programach Telewizji Polskiej SA obecnych na MUX3 tj.: Telewizji Polskiej: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka.

W jaki sposób RSO wspomoże działanie służb, które zajmują się rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych?

Regionalny System Ostrzegania jest usługą skierowaną przede wszystkim do obywateli, stąd działania służb wspomagane będą w głównej mierze poprzez ułatwienie dodarcia z określoną informacją do właściwych adresatów, co powinno także ułatwić pracę służb. Często wiedza o zagrożeniu daje możliwość lepszego działania i prowadzenia akcji ratunkowej przez służby. Przykładowo ostrzeżenie o nadchodzących wichurach na danym terenie sprawi, że obywatele będą zachowywać większą ostrożność, a przy pomocy poradników znajdujących się w RSO będą reagować we właściwy sposób. 

Ilu odbiorców korzystało dotychczas z systemu?

W związku z faktem, że Regionalny System Ostrzegania został początkowo uruchomiony w pilotażowej wersji, nie prowadzono statystyk dotyczących liczby osób korzystających z tej usługi. Celem pilotażu było sprawdzenie technicznych aspektów przedsięwzięcia, takich jak chociażby określenie czasu, jaki jest potrzebny do ukazania się komunikatu w RSO po jego wygenerowaniu w systemie (testy potwierdziły, że ukazuje się on błyskawicznie - po kilkunastu sekundach, najpóźniej po kilku minutach).

Ostrzeżenie nie pojawiło się w programie regionalnym TVP w formie ścieżki napisów przy odbiorze przez cyfrową telewizję naziemną, pomimo że pojawiło się w aplikacji mobilnej/na stronie internetowej/w telegazecie.

Na pasku w cyfrowej telewizji naziemnej publikowane będą tylko te komunikaty, które otrzymają najwyższy status, czyli dotyczące zdarzeń lub zagrożeń o przewidywanych znacznych skutkach dla ludności, środowiska lub infrastruktury. W praktyce mogą to być ostrzeżenia hydro i meteo 3. stopnia (możliwe jest pominięcie ostrzeżeń 3. stopnia o lokalnym i krótkotrwałym charakterze), a także inne ostrzeżenia spełniające kryterium „przewidywanych znacznych skutków”. Od 1 stycznia2015 r. ostrzeżenia w cyfrowej telewizji naziemnej pojawiają się w programach regionalnych TVP, a od 1 lipca 2015 r. planowane jest rozciągnięcie wyświetlania ostrzeżeń na cały MUX-3.

RSO-SMS – jak to działa?

Od 1 lipca 2015 r. RSO zostało rozszerzone o kanał SMS. Korzystanie z tego kanału jest bezpłatne dla użytkownika i nie wiąże się z koniecznością aktywowania takiej usługi. Nie ma zatem potrzeby podawania swojego numeru telefonu do bazy numerów czy informacji o lokalizacji użytkownika. Nie ma również potrzeby włączania tej funkcji – jest ona niezależna od aplikacji RSO.

RSO-SMS otrzyma na swój telefon komórkowy każdy obywatel będący w zasięgu sieci, pod warunkiem, że nie dezaktywuje takiej opcji w ustawieniach telefonu.

RSO-SMS przekazywać będzie wyłącznie najistotniejsze komunikaty i ostrzeżenia, które dotyczyć będą najpoważniejszych zagrożeń, w szczególności ostrzeżeń alarmowych o przewidywanych dużych skutkach i zasięgu.

RSO-SMS otrzyma na razie użytkownik zalogowany w sieci telekomunikacyjnej jednego z 4  Operatorów: Orange, P4, Polkomtel lub T-Mobile. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza także innych Operatorów do współpracy przy projekcie RSO.

 

Aplikacja mobilna RSO

Co to jest aplikacja mobilna RSO i jak ją zainstalować?

Od września 2014 r. dostęp do aplikacji mają użytkownicy systemu Android (jest ona dostępna w sklepie Google Play), a także iOS i Windows. Aplikację można wyszukać w sklepie internetowym po słowach kluczowych tj. RSO czy Regionalny System Ostrzegania.

Aplikacja na system Android
Aplikacja na system Apple IOS
Aplikacja na system Windows Phone

Po zainstalowaniu na swoim telefonu, należy wybrać dowolne województwo.

Aplikacja mobilna RSO umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich na terenie całego kraju (dotyczy to każdego województwa).

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

 • ogólne,
 • meteorologiczne,
 • drogowe
 • hydrologiczne,
 • stany wód (wodowskazów).

Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Dlaczego w aplikacji mobilnej nie ma ostrzeżeń np. przed przymrozkami, czy np. mgłą? To bardzo ułatwiłoby życie kierowcom…

Regionalny System Ostrzegania ma służyć ludziom przede wszystkim wtedy, kiedy zagrożenie jest naprawdę duże – przykładowo gdy w grudniu 2014 r. nadchodził huragan Aleksandra, w północnych województwach, czyli tych najbardziej zagrożonych, użytkownicy, którzy posiadali na swoich telefonach zainstalowaną aplikację, mogli zobaczyć komunikaty ostrzegające o silnym wietrze. Taka samą informację zobaczyły osoby, które weszły na strony urzędów wojewódzkich, czy oglądające TVP Regionalną. Ważne ! W RSO będą pojawiały się komunikaty alarmowe, które zdaniem WCZK dotyczyć będą zdarzeń mogących zagrozić życiu, zdrowiu, mieniu obywateli bądź mogących zagrozić bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Czy RSO współdziała z IMGW?

IMGW od początku jest jednym z uczestników projektu.

Informacje przekazywane przez IMGW są na bieżąco zamieszczane w RSO. Samo IMGW w ramach RSO przeszkoliło swoich synoptyków w zakresie formułowania treści komunikatów meteo. 

Dlaczego w aplikacji mobilnej nie ma informacji na temat korków?

Regionalny System Ostrzegania zawiera kluczowe informacje dla kierowców, natomiast nie znajdziemy tam informacji na temat korków i utrudnień w ruchu, jeśli w ocenie wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego, nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i porządku publicznego.

Dlaczego aplikacja mobilna została opracowana wyłącznie na telefony, a nie na tablety?

Regionalny System Ostrzegania jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami pracującymi w systemach operacyjnych Android, iOS, WindowsPhone, pod warunkiem, że urządzenia te nie blokują funkcji RSO.

Dlaczego gdy RSO odsyła na jakąś stronę , to nie ma linków? Byłoby to przydatne.

Mając na uwadze fakt, że generalnie przekierowywanie na strony internetowe z aplikacji mobilnych (aktywne linki) obarczone jest dużym ryzykiem błędu (niemożność przekierowania lub niewyświetlanie wszystkich treści), uznano, że na potrzeby RSO taka funkcjonalność nie zostanie na razie wprowadzona.

Galeria komunikatów RSO w telewizorach, telefonach i na stronach internetowych

Przykładowy komunikat RSO wyświetlający się w telewizorach, telefonach i na stronach internetowych