Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dyrektor Józef Różański

Zastępca Dyrektora Andrzej Marciniak

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel: 22 245 59 19

 

Do zakresu działania Departamentu należy:

1) prowadzenie spraw:

a) z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi,
b) Funduszu Kościelnego oraz współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach ubezpieczeń duchownych,
c) rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,
d) mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
e) Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy,
f) Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości;

2) obsługa organizacyjno-techniczna:

a) komisji do spraw zwrotu mienia kościołów i związków wyznaniowych,
b) Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu oraz wspólnych Komisji Rządu i władz innych kościołów i związków wyznaniowych,
c) Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

3) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w sprawach wykorzystania dotacji celowych przez mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym.