KRMC – dostosowujemy nasze prawo do unijnego

21.02.2013 | e-administracja, prawo w cyfrowym świecie

Dostosowanie polskiego prawa do unijnych wymagań to główny temat spotkania Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, które odbyło się w środę.

Rozpatrywano dwa projekty rozporządzeń oraz sprawozdania z zeszłorocznych prac zespołów zadaniowych i międzyresortowych.

System Schengen drugiej generacji

W projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczącym trybu przekazywania policji osób lub przedmiotów odnalezionych dzięki wglądowi do danych systemu informacyjnego Schengen wprowadzono drobne zmiany redakcyjne. Rozporządzenie zastąpi bowiem wcześniejszy dokument i dostosuje prawo do wymagań systemu Schengen drugiej generacji (SIS II), zastępującego dotychczasowy i uzupełniający go o nowe funkcje. KRMC przyjął projekt.

Kontrole w zakresie e-podpisu

Ministerstwo Gospodarki jest odpowiedzialne z urzędu za przeprowadzanie kontroli kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Przedstawiony na KRMC projekt rozporządzenia określa zasady wynagradzania za przeprowadzone kontrole wykonywane z reguły przez zewnętrznych ekspertów na zlecenie resortu. Projekt został przyjęty przez KRMC.

Otwarte zasoby edukacyjne

Zespół zadaniowy do spraw publicznych portali edukacyjnych przedstawił KPRM sprawozdanie z rocznej działalności. W pracach zespołu uczestniczyli przedstawiciele instytucji posiadających dostęp do publicznych zasobów edukacyjnych, m.in. TVP, NINA i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zespół zbierał informacje na temat publicznych zasobów, które już są otwarte lub mogą zostać wkrótce udostępnione społeczeństwu.

Uwierzytelnianie w zgodzie z dyrektywą

Określenie wymagań co do sposobu uwierzytelniania obywatela i przedsiębiorcy w systemach teleinformatycznych podmiotów wykonujących zadania publiczne – to zadanie zespołu zadaniowego ds. uwierzytelniania. Przede wszystkim chodzi o dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy eIDAS, opisującej ramy dla podpisów elektronicznych. Dokument reguluje wszystkie obszary, w tym m.in. e-podpis i e-pieczęć. Wiceminister spraw wewnętrznych Roman Dmowski zapowiedział podczas posiedzenia KRMC, że wkrótce rozesłane zostaną do wszystkich resortów ankiety z prośbą o opisanie metod uwierzytelniania używanych w danym resorcie.

Sprawozdania obu zespołów zostały przyjęte przez KRMC.

Polecane aktualności