Konferencja „Bezpieczeństwo w internecie: internet – granice jawności”

- Żyjemy w świecie, w którym radykalnie rośnie znaczenie informacji i jej przetwarzania. Wraz z rozwojem technologii znacznie zmieniła się skala dostępu do informacji, a z nią zmieniły się także zachowania społeczne, ekonomiczne, instytucjonalne – powiedział minister Michał Boni. Szef MAC podkreślił, że w dzisiejszym świecie informacja jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego, a także rozwoju modeli biznesowych. Ponieważ bardzo wiele działań w biznesie opiera się na personalizowaniu usług, dlatego też zmieniło się podejście do danych osobowych.

22.05.2013 | prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja, wolność w internecie | TAGI: Małgorzata Olszewska, Michał Boni
symbol reformy prywatności w sieci: zarys głowy

O tym, gdzie przebiegają granice pomiędzy jawnością a sferą prywatności, w tym z perspektywy filozofii i teorii prawa, a także o granicach jawności w administracji dyskutowali uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej 22 maja w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Żyjemy w świecie, w którym radykalnie rośnie znaczenie informacji i jej przetwarzania. Wraz z rozwojem technologii znacznie zmieniła się skala dostępu do informacji, a z nią zmieniły się także zachowania społeczne, ekonomiczne, instytucjonalne – powiedział minister Michał Boni. Szef MAC podkreślił, że w dzisiejszym świecie informacja jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego, a także rozwoju modeli biznesowych. Ponieważ bardzo wiele działań w biznesie opiera się na personalizowaniu usług, dlatego też zmieniło się podejście do danych osobowych.

Boni przypomniał, że w Unii Europejskiej od ubiegłego roku bardzo intensywnie toczy się debata na temat ochrony prywatności i ochrony danych osobowych. Jedną z propozycji jest projekt Rozporządzenia o ochronie danych dla całej Unii, które zastąpiłoby obecną dyrektywę, którą Polska wdrożyła ustawą o ochronie danych osobowych. - Traktujemy ochronę danych osobowych jako element fundamentalnego prawa każdego człowieka – powiedział Michał Boni. - To nie oznacza, że nie wolno przetwarzać danych, tylko muszą być prawnie określone warunki, które pozwalają na przetwarzanie tych danych. Pracując nad rozporządzeniem jesteśmy zdecydowanie za rozszerzeniem definicji danych osobowych.

Szef MAC zwrócił jednocześnie uwagę na to, że proponowane w projekcie Rozporządznia przygotowanym przez Komisję Europejską prawo do bycia zapomnianym nie jest łatwe do wdrożenia. Proponowane zapisymogą być bardzo trudne, a wręcz niemożliwe do wdrożenia od strony technicznej.

W konferencji wzięła również udział Małgorzata Olszewska, wiceminister administracji i cyfryzacji. Poruszyła m.in. kwestie dotyczące ograniczenia dostępu przedsiębiorców, którzy świadczą usługi elektroniczne, do informacji zawartych w systemach teleinformatycznych. - Obecne uregulowania i rozwiązania w zakresie telekomunikacji zawierają ograniczenia, wynikające częściowo z ustawodawstwa unijnego, min. z dyrektywy o prywatności. Stanowi ona, że urządzenia końcowe użytkowników, jak i informacja zgromadzona w tych urządzeniach podlegają ochronie jako cześć sfery prywatnej – powiedziała Małgorzata Olszewska. – W obywatelskim społeczeństwie takie granice jawności znajdują uzasadnienie – przede wszystkim ze względu na ochronę interesu użytkowników internetu – dodała.

Wiceminister Olszewska podkreśliła jednak, że najważniejsze w ustalaniu granic jawności jest zachowanie ostrożności i równowagi. - W Polsce mamy wypracowanych - w duchu kompromisu - wiele regulacji, niezwykle ważnych dla funkcjonowaniu rynku telekomunikacyjnego, przyszłości i rozwoju usług telekomunikacyjnych, usług świadczonych drogą elektronicznych i w szczególności ważnych dla użytkowników wirtualnego świata.

Organizatorami V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w internecie: internet – granice jawności” są: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agencja bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

 

Polecane aktualności