STATUS: Zmiana prawa weszła w życie

Zbiórki publiczne

e-administracja
symbol nowej ustawy o zbiórkach: świnka-skarbonka

Znieśliśmy istniejący od 1933 r. obowiązek występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną. To obywatele powinni decydować o tym, komu, jakiej organizacji, na jaki cel przekazać swoje pieniądze. Państwo natomiast powinno tam, gdzie to konieczne, tworzyć ramy organizacyjne, by przeprowadzenie zbiórek odbywało się w sposób przejrzysty, taki, który pozwala na społeczną kontrolę, ale też popularyzuje tę formę dobroczynności.

Ustawa weszła w życie 18 lipca 2014 r. - została opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 kwietnia: dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498. 18 lipca ruszył też portal zbiórki.gov.pl

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych dostępne jest w Dzienniku Ustaw pod tym linkiem http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/833

Dodatkowe informacje dotyczące zbiórek  można  uzyskać pod numerami  telefonów: 22 245 58 65; 22 245 58 64 oraz pod mailem zbiorki@mac.gov.pl

 

Więcej

Konsultacje projektu

Multimedia

Pierwsza z cyklu grafik tworzących prezentację o nowej ustawie o zbiórkach. Pokazuje różnicę w organizacji zbiórek publicznych na podstawie ustawy z 1933 r. i po wejściu w życie nowej ustawy: - obecnie uzyskanie zgody na zbiórkę zajmuje do 30 dni. Obywatel, który ma pomysł na zbiórkę, uzyskuje zgodę urzędnika, a po przeprowadzeniu zbiórki - składa w urzędzie sprawozdanie oraz publikuje je w prasie.
- po zmianie obywatel, który ma pomysł na zbiórkę, przedstawi go innym obywatelom w portalu zbiórek. Procedura zgłoszenia będzie trwała do 3 dni. A potem zbierający rozliczy się ze zbiórki przed obywatelami - w portalu.