Opis projektu

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 r.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (w skrócie PZIP) to dokument adresowany do administracji, firm informatycznych i wszystkich obywateli. Jego rolą nie jest opisywanie konkretnych usług, które pojawią się do 2020 roku, ale pokazanie celów i spodziewanych efektów, oraz sposobu dojścia do nich.

E-usługi są przecież tworzone dla obywatela, mają być łatwe do znalezienia i do użycia. Mają poprawiać jakość życia – nie tylko w materialnym, ale też społecznym wymiarze. Narzędzia informatyczne mają nam pomóc w budowaniu państwa optimum – które interweniuje się tam, gdzie jest potrzebne, i wycofuje się z dziedzin, w których obywatele sami lepiej rozwiązują swoje problemy. Co więcej – państwo optimum to takie, które nie tylko działa dla obywateli – ale RAZEM z nimi.

Jakie są założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa?

  • Chcemy, by było jedno miejsce, w którego dostać się można do e-usług. Ma nim być udoskonalona elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil zaufany ePUAP (czyli rodzaj darmowego e-podpisu) był podstawowym sposobem weryfikowania tożsamości obywatela w kontaktach z administracją publiczną przez internet.
  • Chcemy, by narzędzia informatyczne były wykorzystane dla otwartego rządu, który będzie w stanie w większym stopniu włączać obywateli w podejmowanie decyzji oraz wykorzystywać ich wiedzę i umiejętności
  • Chcemy też wykorzystać potencjał informacji sektora publicznego. Dostęp do tych informacji to nie tylko większa przejrzystość administracji publicznej, lecz również ważny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poszerza uczestnictwa w kulturze cyfrowej, podnosi kapitał twórczego obywateli i zwiększa ich aktywności i zaangażowania w życie publiczne.