Patronaty Ministerstwa Cyfryzacji

Zasady przyznawania patronatów w Ministerstwie Cyfryzacji

Wnioski należy przesyłać na adres mailowy: sekretariat.BM@mc.gov.pl 

 

Informacja o patronatach udzielonych przez Ministerstwo Cyfryzacji

 

Informacja o patronatach udzielonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji