Weryfikacja obszarów

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Weryfikacja obszarów białych NGA

Co to jest „lista białych obszarów NGA”?

Biały obszar NGA to miejsce – punkt adresowy budynku, w którym nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju. Po zakończeniu konsultacji społecznych na liście obszarów białych NGA zostaną uwzględnione wyniki inwentaryzacji  prowadzonej  do 31 marca 2015 r.

Na liście białych obszarów NGA nie ma miejscowości, w których jeszcze trwa realizacja projektów współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy 2007-2013. W takim przypadku w chwili obecnej nie ma możliwości zidentyfikowania poszczególnych adresów jako obszarów „białych” lub „czarnych” NGA. Będą one mogły zostać przypisane do puli obszarów białych po zakończeniu realizacji projektów, jeśli spełnione zostaną wymagane kryteria. 

Przez konsultacje listy obszarów białych NGA chcemy sprawdzić czy jest ona kompletna (na liście zostały uwzględnione dostępne informacje o wszystkich obszarach białych) oraz czy obszary białe NGA zostały prawidło wyznaczone (na liście są tylko te miejsca, gdzie rzeczywiście nie ma infrastruktury NGA).

Jak można sprawdzić czy dany adres to biały obszar NGA?

Mapa białych obszarów NGA

Kto i jak może zgłosić uwagi do listy białych obszarów NGA?

Uwagi może zgłosić każdy, kto zarejestruje się na portalu.

W polu rejestracji należy wpisać imię i nazwisko / nazwę firmy oraz adres e-mail.

Po rejestracji i zalogowaniu się do serwisu można się upewnić czy dany adres jest obszarem białym NGA. Poprzez wpisanie dokładnego adresu (miejscowość, nazwa ulicy i nr budynku - opcjonalnie współrzędne geograficzne) sprawdzamy, czy dana lokalizacja znajduje się w bazie obszarów białych NGA. Po wyświetleniu wyniku można potwierdzić lub nie zgodzić się z klasyfikacją tego adresu. Taka informacja trafi do nas i pomoże w weryfikacji listy obszarów białych NGA.

Masz pytanie? Napisz do nas: szybki-internet@mac.gov.pl