Konferencja Mowa nienawiści w debacie publicznej – gdzie spoczywa odpowiedzialność?

Dziś od godz. 14 i jutro trwa organizowana przez MAC  międzynarodowa konferencja "Mowa nienawiści w debacie publicznej – gdzie spoczywa odpowiedzialność?" Gościem honorowym będzie sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland.

Transmisja - wersja polska

English version:

 

Program konferencji

18 września

14:00 Sesja otwarcia

  • Powitanie uczestników przez Michała Boniego, ministra administracji i cyfryzacji
  • Przemówienie Thorbjørna Jaglanda, Sekretarza Generalnego Rady Europy

14:30 Przemówienie wprowadzające – ambasador Ingrid Schulerud, sekcja ds. Europy Centralnej oraz Funduszy Norweskich i EOG w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Norwegii

14:45 Sesja I Europejskie normy prawne dotyczące mowy nienawiści – czy istnieje wspólne acquis?

- Jak istniejące krajowe i międzynarodowe rozwiązania prawne wpływają na mowę nienawiści w debacie publicznej?

- Jaką rolę odgrywa zakaz dyskryminacji?

- Czy pojęcie mowy nienawiści jest klarowne? Czy istnieje wspólne rozumienie tego terminu?

- Czy wprowadzenie prawnie wiążącej definicji mowy nienawiści jest możliwe i pożądane?

- Jak osiągnąć większą spójność i przejrzystość w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?

Moderator: Tarlach McGonagle, Naukowiec, Instytut Prawa Informacyjnego, Uniwersytet w Amsterdamie

Paneliści:

Françoise Tulkens, były Sędzia i Wiceprzewodniczący Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Mirosław Wyrzykowski, Członek Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)

Morten Kjaerum, Dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Kerem Altiparmak, Dyrektor Ośrodka Praw Człowieka, Wydział Nauk Politycznych, Uniwersytet w Ankarze

15:30 Pytania i dyskusja

16:15 Przerwa

16:45 Sesja II Demokracja pluralistyczna, populizm i polityczna kalkulacja

- Jaki jest wpływ mowy nienawiści używanej przez polityków, a jaki pochodzącej od zwykłych obywateli?

- Jakie są obowiązki polityków, gdy inni politycy używają mowy nienawiści w debacie publicznej? Czy obojętność jest dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji? Jaką rolę odgrywa polityczny oportunizm i kalkulacja w tolerowaniu mowy nienawiści?

- Czy politycy są wstanie pokonać różnice polityczne i zjednoczyć się przeciwko mowie nienawiści? Co jesteśmy w stanie zaakceptować w imię demokracji pluralistycznej?

- W jakich okolicznościach i jak przeciwdziałać mowie nienawiści? Jakie rozwiązania należy wdrożyć?

Moderator: ambasador Urszula Gacek, Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Radzie Europy

Paneliści:

Robert Biedroń, Poseł VII kadencji Sejmu, Członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Boriss Cilevičs, Poseł na Sejm Republiki Łotewskiej XI kadencji, Członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Floriane Hohenberg, Naczelnik Departamentu Tolerancji i Niedyskryminacji Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

Marley Morris, Naukowiec, Counterpoint (NGO)

17:30 Pytania i dyskusja

18:15 koniec I dnia konferencji

 

19 września

09:30 Powitanie uczestników przez min. Michała Boniego

09:40 Przemówienie wprowadzające – Frank La Rue, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. promocji i ochrony prawa do wolności wypowiedzi

10:00 Sesja III Minimalizacja przymusu, maksymalizacja perswazji

- Czy czynnik nienawiści odgrywa rolę w kształtowaniu debaty publicznej? Jak rozwiązać ten problem?

- Jak obywatele (ofiary, działacze społeczni, naukowcy itd.) mogą włączyć się w działania przeciwko mowie nienawiści? Jaką rolę w tym zakresie odgrywa społeczeństwo obywatelskie?

- Jak media mogą wspomóc działania przeciwko mowie nienawiści?

- Jakie wyzwania i możliwości przynosi rozwój Internetu?

- Jakie są dobre praktyki, aby przekonać ludzi do tego, że muszą żyć razem, akceptując dzielące ich różnice? Jakie rozwiązania można wprowadzić?

Moderator: Esra Arsan, Wykładowca, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet Biligi w Stambule

Paneliści:

Radosław Markowski, Wykładowca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Polska Akademia Nauk

Gavan Titley, Wykładowca, Narodowy Uniwersytet Irlandii

Erika Mann, Dyrektor Zarządzający na Europę, Facebook

Andrew Smith, Prawnik, Article 19 (NGO)

10:45 Przerwa

11:00 Pytania i odpowiedzi

11:50 Podsumowanie – Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji

12:15 Przerwa

12:30 Konferencja prasowa ministra administracji i cyfryzacji oraz sekretarza generalnego Rady Europy