Warsztaty po ACTA: co chcemy osiągnąć

27.04.2012 | prawo w cyfrowym świecie, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów, | TAGI: ACTA, zasoby

Przedstawiciele administracji i eksperci społeczni zaczęli już pracę w zespołach eksperckich. Grupy robocze przedstawią wstępne rezultaty swoich prac na kolejnym spotkaniu Kongresu Wolności w Internecie 28 maja. Będą to sugestie dotyczące zmian lub zalecenia dla władz a także konkretne propozycje zmian przepisów (a w przypadkach sporu – rozwiązania alternatywne).

Warsztaty są efektem debaty publicznej w sprawie ACTA, w tym spotkań w Kancelarii Premiera 6 lutego i w Centrum Nauki Kopernik 5 marca.

 Po co warsztaty

Prace warsztatów w żaden sposób nie zastępują przewidzianego prawem procesu konsultacji społecznych. Naszym wzorem są brytyjskie taskforces - w wyniku ich prac zaczyna się dopiero proces legislacyjny.

Celem MAC jest stworzenie przestrzeni do dyskusji. Wprowadziliśmy zasadę, że autorskie warsztaty prowadzą wspólnie ekspert społeczny oraz przedstawiciel administracji. To oni ustalają skład warsztatu.

 - Oczekujemy merytorycznej dyskusji na szczegółowym poziomie, ponieważ mamy wrażenie, że takich ogólnych dyskusji było już wiele. Dzięki dyskusji o ACTA posunęliśmy się do przodu. Teraz przyszedł czas, żeby przekuć to w czyn, konkretne działania – mówi wiceminister administracji i cyfryzacji Igor Ostrowski..

Ten proces nie skończy się z końcem maja. Naszym wspólnym sukcesem będzie, jeśli stworzymy teraz wspólnie modus operandi na następne miesiące.

Co zamierzają i jak pracują warsztaty

Uczestnicy warsztatu „Reforma praw własności intelektualnej" (współprowadzący: Maciej Dydo z MKiDN oraz mec. Helena Rymar z Centrum Cyfrowego i  Anna Korbela, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych)

Ze względu na złożoną problematykę warsztaty poświęcone reformie prawa własności intelektualnej zostaną podzielone na podgrupy. Pierwsza zajmie się przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (współprowadzący: Maciej Dydo z MKiDN oraz mec. Helena Rymar z Centrum Cyfrowego), druga - ustawą o prawie własności przemysłowej, głównie prawo patentowe (współprowadzący: Marcin Olender z MAC i Anna Korbela, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych).

Warsztaty ruszają 8 maja.

Uczestnicy warsztatu "Reforma prawa własności intelektualnej" dokonają przeglądu obowiązujących przepisów w zakresie prawa własności intelektualnej, by wskazać te regulacje, które nie przystają ani do zmieniającej się rzeczywistości cyfrowej, ani do sytuacji społeczno ekonomicznej. Celem warsztatów jest także opracowanie projektu propozycji zmian legislacyjnych, które mogłyby w przyszłości wyeliminować problemy, dostrzeżone przez uczestników.

 Skład podgrupy prawo autorskie:
 1. Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska)
 2. Krzysztof Siewicz (ICM UW)
 3. Michał Woźniak (Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania)
 4. Beata Chmiel (PISF/Obywatele Kultury)
 5. Józef Halbersztadt (ISOC Polska)
 6. Barbara Szczepańska ( eIFL, EBLIDA)
 7. Wiesław Podkański (Izba Wydawców Prasy)
 8. Krzysztof Lewandowski (Zaiks)
 9. Grażyna Szarszewska-Kuhl (Polska Izba Książki)
 10. Bogusław Pluta (ZPAV)
 11. Agata Wacławik-Wejma (Google Polska)
 12. Katarzyna Lasota Heller (PKPP Lewiatan)
 13. Wojciech Dziomdziora (Orange Polska)
 14. Oskar Tułodziecki (K&L Gates)
 15. Artur Zalewski (Biuro RPO)
 16. Katarzyna Jabłońska (UPC Polska)
 17. Andrzej Podszywałow (Komisja Prawa Autorskiego)
 18. Aneta Jaskólska (Cyfrowy Polsat)
 19. Krzysztof Foland (PISF/TVP)
 20. Michał Błeszyński (KOPiPOL)
 21. Jerzy Kornowicz (Związek Kompozytorów Polskich)
 22. Dariusz Urbański (MKiDN)
 23. Dominik Skoczek (MKiDN)
 24. Maciej Strzembosz (producent audiowizualny)
 25. Tomasz Lipiński (muzyk)
 26. Ryszard Kirejczyk (SFP- ZAPA)
 27. Mariusz Grzesiuk (PIIT)
 28. Paweł Gruszecki (IAB)
 29. Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe PP)
 30. Grzegorz Rybicki (związek Artystów Scen Polskich)
 31. Jacek Bromski (Stowarzyszenie Filmowców Polskich)

 

Skład podgrupy prawo własności przemysłowej:
 1. Beata Jaczewska (MŚ)
 2. Michał Woźniak (FWiOO)
 3. Łukasz Jachowicz
 4. Aurelia Nowicka (UAM)
 5. Przedstawiciel UPRP
 6. Marek Bury (PW)
 7. Ryszard Skubisz (UMCS)
 8. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (DLA Piper Wiater/UW)
 9. Cezary Śledziewski (PKPP Lewiatan)
 10. Maciej Gawroński (PIIT)
 11. Agata Wacławik-Wejman (lub inny przedstawiciel Google)
 12. Włodzimierz Marciński (MAC)
 13. Dorota Rzężewska (Wierzchoń & Partnerzy)
 14. Hanna Dreszer-Lichańska

 

Uczestnicy warsztatów poświęconych integracji cyfrowej (współprzewodniczący Violetta Szymanek z MAC i Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce)

planują cztery spotkania (dwa już się odbyły), a między nimi – zbieranie opinii w sprawie przedstawionych propozycji. Dokument do komentowania jest już opublikowany.

Uczestnicy warsztatów chcą wypracować zestaw rekomendacji skutecznej integracji cyfrowej osób w wieku 55+, biernych zawodowo i bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, członków gospodarstw domowych z niskimi dochodami, osób z niskim wykształceniem, mieszkańców terenów wiejskich i Polski Wschodniej oraz małych przedsiębiorców.

Karta Wolności w Internecie

W czasie pierwszego spotkania uczestnicy warsztatu “integracja cyfrowa” uznali, że projekt Karty Wolności w Internecie nie dotyczy zagadnień którym się zajmują. Więcej – sama idea budzi nieufność, „bo gdy rząd mówi o wolności, to na ogół oznacza to jej ograniczenie”. Jednak w trakcie dyskusji okazało się, że są takie zasady, które są istotne także z punktu widzenia osób e-wykluczonych:

1 Obywatele mają prawo do korzystania z Internetu – bo to gwarantuje im samodzielność i niezależność

2 Obywatele mają prawo do niekorzystania z Internetu, jeżeli taki jest ich świadomy, wolny wybór. Nikt nie może być zmuszany do korzystania z technologii cyfrowych. Państwo ma obowiązek zostawić obywatelowi możliwość wyboru sposobu, w jakim on się z państwem kontaktuje (cyfrowo lub analogowo).

3 Państwo nie może ograniczać obywatelom, treści dostępnych w internecie, o ile oczywiście są one zgodne z prawem. Filtry i innego rodzaju spotykane dziś ograniczenia są niedopuszczalne. Obywatel ma prawo robić w sieci wszystko to, czego nie zabrania mu prawo.

4 „Dostępne” nie znaczy tylko „w zasięgu technicznym”. Dostępne to także zrozumiałe i łatwe w użyciu dla różnych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych, starszych czy też osób z niskim wykształceniem.

5 Włączenie do Internetu osób e-wykluczonych, wzbogaci sam Internet, będzie więc korzystne dla jego dotychczasowych użytkowników.

Uczestnicy warsztatu
 1. Rafał Kramza, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, członek Koalicji „Dojrzałość w Sieci”
 2. Bartosz Mioduszewski, Fundacja Pomocy Matematykom I Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 3. Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni
 4. Krzysztof Głomb , Stowarzyszenie Miasta w Internecie
 5.  Józef Orzeł, Stowarzyszenie Miasta w Internecie
 6.  Jędrzej Kołtunowicz, Stowarzyszenie Miasta w Internecie
 7. Artur Krawczyk, Stowarzyszenie Miasta w Internecie
 8. Dominik Paszkiewicz, AkcesLab Spółdzielnia Socjalna
 9. Adam Pietrasiewicz , AkcesLab Spółdzielnia Socjalna
 10. Jacek Zadrożny, Niepełnosprawni Inaczej
 11. Jarosław Lipszyc, Fundacji Nowoczesna Polska
 12. Tomasz Maciejewski, Urząd Komunikacji Elektronicznej
 13. Karol Warzecki , Urząd Komunikacji Elektronicznej
 14. Hanna Brymarz , Urząd Komunikacji Elektronicznej
 15. Małgorzata Janicka, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 16. Iwona Kurzępa, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 17. Anna Bugalska , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 18. Tomasz Napiórkowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 19. Mariusz Dąbrowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 20. Ewa.Murawska, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 21. Agnieszka Ogrodowczyk, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 22. Łukasz Arendt, Uniwersytet Łódzki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 23. Aleksander Tarkowski, UW, Centrum Cyfrowe Projekt Polska
 24. Dagmara Krzesińska , UPC Polska, Koalicja Dojrzałość w Sieci
 25. Patrycja Gołos, UPC Polska, Koalicja Dojrzałość w Sieci

 

Warsztaty budowa modeli biznesowych (dyrektor Maciej Groń z MAC i mec Xawery Konarski, partner Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki )

Celem warsztatów jest opracowanie raportu, który ma wskazać nie tylko to, co przeszkadza obecnie, ale równieź wskazać to, czego możemy uniknąć w przyszłości, chociażby przy implementacji europejskich przepisów. Zespół chce też wypracować konkretne propozycje i rekomendacje.

Pierwsze spotkanie odbyło się 26 kwietnia.

Uczestnicy warsztatu 
 1. Lidia Banach, Merlin.pl SA
 2. Marcin Betkier, PKPP Lewiatan
 3. Anna Bogdańska, Merlin.pl SA
 4. Tymoteusz Doligalski, SGH
 5. Agata Dondziak, UOKIK
 6. Maciej Gawroński, PIIT
 7. Magdalena Głowicka, UKE
 8. Paweł Gruszecki, Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki
 9. Józef Halberszadt, Internet Society Polska
 10. Łukasz Jachowicz, Polska Grupa Użytkowników Linuxa
 11. Emil Kędzierski, UKE
 12. Paweł Kilimiuk, PIIT
 13. Maciej Kossowki, Grupa Onet.pl
 14. Robert Knaż, E-Muzyka SA
 15. Igor Ostrowski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 16. Maciej Pajęcki, Nasza Klasa
 17. Jarosław Sobolewski, ZPBI IAB Polska
 18. Teresa Wierzbowska, Redefine
 19. Agata Wacławik-Wejman, Google Polska
 20.  Grzegorz Wójcik, Grupa Allegro.pl
 21.  Marcin Wożniak, ARBOinteractive
 22.  Łukasz Wroński, UOKiK
 23.  Ewelina Zaremba, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 24.  Michał Zięba, UKE

Warsztaty „Komunikacja i konsultacje” (tu pracują dwa podzespoły; pierwszy prowadzą Małgorzata Steiner z MAC i Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, drugi - Witold Przeciechowski z MAC i Piotr Waglowski, autor serwisu VaGla.pl)

Jednym z zasadniczych celów powinno być sformułowanie rekomendacji dotyczących zasad prowadzenia konsultacji. Spotkania zaczynają się 9 maja.

-Wykorzystując fakt, że ostatnie zdarzenia takie jak spór o ACTA skupiły uwagę publiczną właśnie na kwestiach jakości konsultacji wierzymy, że nasza praca okaże się przydatna - stwierdzają współprowadzący. 

W naszych pracach chcielibyśmy uwzględnić także nowe okoliczności wynikające z zastosowanie technologii informacyjnych we wzajemnych relacjach rząd - obywatele.

ACTA to przykład. Ale w każdych kolejnych debatach regulujących obszary, w których pojawiają się nowe lub stare konflikty, jakość i zdolność wdrożenia regulacji będzie zależała od umiejętności komunikowania się i konsultowania.

 Ze względu jednak na potrzebę wypracowania i wdrożenie konkretnych rozwiązań proponujemy skupić się na trzech wątkach:

1) Zasady Konsultacji

W ramach prac warsztatu będziemy przez konsultacje rozumieć proces znacznie szerszy niż tradycyjnie rozumiany dialog społecznych (na ogół ograniczony do pracodawców i pracobiorców). Nie chodzi też o konsultowanie proponowanych rozwiązań z ugrupowaniami politycznymi. Przepisy dotyczące konsultacji są obecnie zawarte w wielu rozproszonych aktach prawnych. W gąszczu przepisów gubią się podstawowe zasady. Chcielibyśmy je zasady nazwać i spisać w możliwie prostej i krótkiej formie - czytelnej dla obywateli..

2) Informowanie

Warunkiem wstępnym komunikacji z obywatelami (w tym konsultowania z nimi czegokolwiek) jest dostarczenie im adekwatnej informacji. Chcielibyśmy zebrać w ramach pracy grupy podstawowe rekomendacje m.in. w sprawach takich jak to, jak państwo powinno informować obywateli, jakimi kanałami powinno się komunikować z obywatelami, na jakich zasadach wykorzystywać media społecznościowe, Jaki powinien być standard językowy przyjęty po to, by komunikacja z obywatelami była czytelna?

3) Crowdsourcing

 Czy w Polsce mamy dobre podstawy do tego, by w sytuacjach, w których rząd mógłby skorzystać z wiedzy obywateli mógł on takie otwarte pytanie zadać? Sytuacje takie będą zdarzały się coraz częściej - gdyż coraz częściej regulujemy obszary, w których potrzebna jest specjalistyczna wiedza, której budowanie w ramach urzędu mogłoby być a) kosztowne b) niepotrzebne. Warto zastanowić się nad tym, kiedy i na jakich zasadach państwo może/ powinno skorzystać w ten sposób z pomocy obywateli? Chcemy zastanowić się, kiedy i jak powinniśmy oczekiwać crowdsourcingu i jakie narzędzia byłyby do tego celu dobre.

Udział w warsztatach potwierdzili:
 1. Grażyna Kopińska
 2. Dominika Blachnicka-Ciacek,
 3. Piotr Frączak,
 4. Krzysztof Izdebski,
 5. Katarzyna Szymielewicz,
 6. Lidia Kołucka-Żuk,
 7. Paweł Kuczyński,
 8. Katarzyna Sadło,
 9. Witold Monkiewicz
 10. Przemysław Sadura,
 11. Dagmir Długosz,
 12. Marcin Wojdat
 13. Jacek Wojtaś
 14. Wiesław Kopeć

 

Ochrona danych osobowych i prywatność w sieci: Dariusz Dąbek i Beata Borucka (MAC) oraz Małgorzata Szumańska i Katarzyna Szymielewicz (Fundacja Panoptykon)

 Ze względu na bardzo ograniczony czas, zdecydowaliśmy się zawęzić prace tej grupy warsztatowej do czterech konkretnych bloków tematycznych:

 • zasady i cele przechowywania danych telekomunikacyjnych (w tym takie zagadnienia, jak obowiązek retencji danych oraz art. 168 ustawy Prawo telekomunikacyjne);
 • profilowanie użytkowników i reklama behawioralna (w tym problem regulacji tzw. cookies);
 •  ochrona sieci i bezpieczeństwo usług telekomunikacyjnych a prywatność użytkowników (w tym kontrowersje związane z art. 175c projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne ).
 •  wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej a ochrona praw użytkowników.

Wyniki prac będą publikowane w dostępnym dla wszystkich zaintersowanych w  systemie wiki. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 kwietnia, dwa kolejne między 7 i 11 maja, a spotkanie podsumowujące - 14 maja.

Skład warsztatów:
 1. Zbigniew Braniecki (Mozilla)
 2. Mirosław Wróblewski (RPO)
 3. Katarzyna Łakomiec (RPO)
 4. Agata Wacławik-Wejman (Google)
 5. Jakub Pepłoński (Allegro)
 6. Grzegorz Wanio (kancelaria Olesiński i wspólnicy)
 7. Maciej Pajęcki (Nasza Klasa)
 8. Piotr Drobek (GIODO)
 9. Mariusz Grzesiuk (grupa Onet)
 10. Barbara Chrzczonowska (TP SA)
 11. Marek Szydłowski (kancelaria Wardyński i Wspólnicy)
 12. Jozef Halbersztadt (ISOC)
 13. Michał Woźniak (Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania)
 14. Grzegorz Sibiga (Zakład Prawa Administracyjnego. Instytut Nauk Prawnych PAN)
 15. Adam Haertle (UPC)
 16. Mirosław Maj (Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń)
 17. Piotr Marczuk (Microsoft)
 18. Jacek Urban (strona społeczna)
 19. Marek Jurkiewicz (UKE)

  

PS. Do tej pory mówiliśmy, że warsztaty pracują w ramach Kongresu Wolności. Część ekspertów społecznych zwróciła nam jednak uwagę, że nazwa „Kongres” sugeruje pełną otwartość i dostępność dla wszystkich. Nasze warsztaty mają być autorskie i eksperckie, grupy mają ograniczoną wielkość, po to by łatwiej było wypracować konkretne propozycje, które później będą szerzej przedstawiane z możliwością opiniowania. Zatem – warsztaty przygotowują propozycje NA Kongres.

 

Polecane aktualności