W poniedziałek zaczęliśmy dodatkowe otwarte konsultacje projektu nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego

12.02.2012 | telekomunikacja, | TAGI: Mamzdanie.org.pl, Retencja danych

Nowe przepisy mają lepiej chronić użytkowników. Projekt nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego był już poddany konsultacjom społecznym, jednak w wyniku dodatkowych uzgodnień ministra administracji i cyfryzacji z ministrem spraw wewnętrznych znalazła się w nim nowa propozycja: skrócenia okresu retencji danych z 24 do 12 miesięcy. Ponadto w wyniku tych uzgodnień większej kontroli zostanie poddane pozyskiwanie i przetwarzanie danych retencyjnych przez sądy, prokuratury i służby. Zapisy dotyczące tej kontroli przedstawimy w najbliższych dniach.

Zgodnie z zobowiązaniami złożonymi w czasie debaty obywatelskiej 6 lutego chcemy prowadzić konsultacje projektu w jak najbardziej otwarty sposób:

  • Projekt będzie dostępny do opiniowania w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Równocześnie jednak projekt przedstawiamy do konsultacji na portalu konsultacyjnym MamZdanie.org.pl, gdzie zainteresowani tematem obywatele będą mogli publikować swoje opinie do projektu.

 Poza tym w poniedziałek w MAC odbędzie się spotkanie z ekspertami i organizacjami, które dotychczas brały udział w konsultacjach Prawa Telekomunikacyjnego.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 18 lutego 2012 r.

Dlaczego MamZdanie.org.pl? To ogólnopolski serwis dedykowany otwartym konsultacjom społecznym stworzony przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Skorzystanie z  tego narzędzia wydaje nam się dobrym sposobem na szybkie umożliwienie  konsultacji społecznych online. (W Ministerstwie Gospodarki trwa budowa kompleksowego systemu konsultacji dla administracji).  Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie innych rozwiązań. 

Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego

Propozycja zmiany przepisów regulujących pozyskiwanie danych retencyjnych znalazła się już w przedstawionych przez MAC propozycjach tematów do dyskusji o wolności w sieci. Inne korzyści dla obywateli, jakie wprowadza nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego to między innymi:

  • Umowa - będzie musiała być przejrzysta, czytelna i zrozumiała; konsument musi być świadomy, co przedsiębiorca mu gwarantuje i jakie są ograniczenia w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej
  • Umowa na internet w sieci stacjonarnej będzie musiała zawierać informację o tym, jak konkretnie wygląda kupowana usługa. Powinniśmy się więc dowiedzieć o parametrach łącza i warunkach osiągnięcia określonej w umowie przepływności łącza, prędkości transmisji danych do i od abonenta w kilobitach na sekundę i warunkach, w których mogą być dostarczone te prędkości (w przypadku połączeń mobilnych nie da się tego tak dokładnie sprecyzować).
  • Korzystający z internetu przez komórkę będą mieli prawo żądać, by przedsiębiorca powiadamiał ich o wykorzystaniu limitu transferu danych. Nie groziłyby nam więc nieoczekiwanie wysokie rachunki za korzystanie z internetu.
  • Nie będziemy zmuszani do podpisywania bardzo długich umów. Pierwsza umowa nie mogłaby być podpisana na dłużej niż dwa lata, a można by było też podpisać umowę na czas krótszy niż rok - to powinno zwiększyć konkurencję na rynku, bo przedsiębiorcy bardziej walczyliby o klienta.

Projekt nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego w wersji z 12 lutego 2012 r. (word)
Uzasadnienie (word)

Projekt nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego w wersji z 12 lutego 2012 r. (pdf)
Uzasadnienie (pdf)

W trakcie tych konsultacji chcieliśmy m.in. poznać Państwa opinie na następujące kwestie:

1. Czy wystarczającą ochronę abonentom zapewnia art. 63a mówiący, że dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do oferowania pakietów transmisji danych oraz do natychmiastowego informowania abonenta, na jego żądanie, o przekroczeniu przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu?
2. Jakie elementy powinny być zawarte w umowie o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, tak aby konsumenci byli dobrze poinformowani i czuli się bezpiecznie, a jednocześnie umowy były przejrzyste i zrozumiałe?
3. Czy konsument powinien być informowany o każdej zmianie w cenniku lub regulaminie, czy tylko o zmianach, które sam przedsiębiorca telekomunikacyjny postrzega jako niekorzystne dla konsumentów?
4. Czy uważacie Państwo, że art. 175 c, w brzmieniu zamieszczonym w projekcie, może naruszyć Państwa wolność? Jeżeli tak – na czym polega zagrożenie?
5. Czy uważają Państwo, że zmiany zaproponowane w art. 2 pkt 20 b oraz w nowo dodanym ust. 2a do art. 63 właściwie gwarantują utrzymanie neutralności sieci i neutralność technologiczną?
6. Jakie są Państwa poglądy na zasady opt-in i opt-out w Prawie Telekomunikacyjnym?
Chodzi o przepisy Art. 173 w ust. 1, że „podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną lub przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą przechowywać dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, w urządzeniach końcowych abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonych do korzystania z tych usług oraz uzyskiwać dostęp do tych przechowywanych danych, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio jednoznacznie poinformowany, w sposób łatwy i zrozumiały o:
a) celu przechowywania danych,
b) sposobach korzystania z ich zawartości,
c) okresie przechowywania i uzyskiwania do nich dostępu,
d) nazwie podmiotu przetwarzającego przechowywane dane;
2) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio jednoznacznie poinformowany, w sposób łatwy i zrozumiały, o sposobie wyrażenia sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych usługodawcy w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego”.

  •  DOPISANE 21.02.2012: W wyniku konsultacji otrzymaliśmy 25 opinii za pośrednictwem portalu konsultacyjnego mamzdanie.org.pl i 19 opinii za pośrednictwem strony mac.gov.pl. Dziękujemy! :-)

Polecane aktualności