Przegląd ram regulacyjnych rynku łączności elektronicznej i zapotrzebowanie na szybki internet – konsultacje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje publiczne dotyczące przeglądu obecnych ram regulacyjnych rynku łączności elektronicznej. Ich celem jest uzyskanie informacji, które posłużą przygotowaniu propozycji nowych aktów prawnych w tym obszarze. Zachęcamy do zabrania głosu oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o równoległe przekazywanie uwag i stanowisk do MAC do 23 listopada 2015 r. Państwa wkłady zostaną wykorzystane w pracach nad stanowiskiem Polski w tej sprawie. 

14.09.2015 | telekomunikacja

1 września Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące przeglądu obecnie obowiązujących ram regulacyjnych rynku łączności elektronicznej (tzw. dyrektyw „pakietu telekomunikacyjnego”, czyli dyrektywy ramowej 2002/21/WE, dyrektywy o zezwoleniach 2002/20/WE, dyrektywy o dostępie 2002/19/WE, dyrektywy o usłudze powszechnej 2002/22/WE, zmodyfikowanych w 2009 dyrektywą lepszych uregulowań prawnych 2009/140/WE i dyrektywą ws. praw obywateli 2009/136/WE), a także rozporządzenia ws. BEREC 1211/2009). Więcej informacji wraz ze szczegółowym kwestionariuszem opracowanym przez KE można znaleźć Więcej informacji wraz ze szczegółowym kwestionariuszem dot. przeglądu ram opracowanym przez KE można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Równolegle Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne na temat zapotrzebowania na szybki Internet dobrej jakości po 2020 r. Ich celem jest oszacowanie i lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników indywidualnych jak i inwestorów, z myślą o opracowaniu polityki publicznej odpowiedniej dla wspierania przyszłych sieci cyfrowych. Wyniki Konsultacji mają też pomóc w tworzeniu takiego otoczenia regulacyjnego, które pozwoli zapewnić wszystkim użytkownikom – np. gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym – możliwości czerpania korzyści z gospodarki cyfrowej i udziału w społeczeństwie cyfrowym. Więcej informacji wraz ze szczegółowym kwestionariuszem dot. zapotrzebowania na szybki internet opracowanym przez KE można znaleźć pod tym linkiem.

Konsultacje KE potrwają do 7 grudnia br. a ich wyniki będą stanowiły podstawę do przygotowania przez KE w 2016 r. projektów zmieniających zasady obecnie funkcjonującego rynku łączności elektronicznej w UE. Konsultacje są prowadzone w ramach inicjatywy KE dotyczącej budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego w UE.

Prosimy o równoległe przesyłanie Państwa uwag i stanowisk do 23 listopada na adresy:

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Polecane aktualności