Propozycja GUS ws. obliczania wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2013.

16.07.2012 | samorządy

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu obliczenia kwoty bazowej - wskaźnika (Kb), niezbędnej do obliczenia funduszu sołeckiego na 2013 rok informujemy o stanowisku Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie.

Główny Urząd Statystyczny proponuje, aby z uwagi na przesunięcie terminów opracowania bilansów ludności za 2011 r. dla wyliczenia wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r. i wyliczone w ten sposób wielkości uznać za tymczasowe do czasu opublikowania ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r.

Powyższe stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego zostało udostępnione na stronie internetowej GUS (,,Informacja dotycząca opracowania bilansów ludności za 2011 rok”), a ponadto w Banku Danych Lokalnych oraz w bazie DEMOGRAFIA..

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rekomenduje uwzględnienie tego stanowiska przy wykonywaniu przepisów ustawy o funduszu sołeckim, a w szczególności art. 2 ust. 2, który obliguje wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do przekazania sołtysom informacji o wysokości środków funduszu do 31 lipca.

 

Polecane aktualności