Priorytety MAC w związku z debatą o Jednolitym Rynku Cyfrowym w ramach UE

28 stycznia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło dokument opisujący priorytety, które powinny być przedmiotem prac nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym (Digital Single Market – DSM). 

28.01.2015 | telekomunikacja

Jednolity Rynek Cyfrowy jest inicjatywą nowej Komisji Europejskiej, mającą na celu dokończenie budowy wspólnego rynku cyfrowego w UE (znoszenie barier, dostosowanie przepisów do ery cyfrowej), a dzięki temu zwiększenie konkurencyjności i przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Unii. Dokument MAC został zaprezentowany na styczniowym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i jest dostępny pod tym linkiem. 

Już w grudniu 2014 r. informowaliśmy o planach nowej Komisji Europejskiej, w tym o planach reformy szeroko pojętego europejskiego rynku cyfrowego. Wraz z tą informacją MAC zaprosiło wszystkich zainteresowanych do zgłaszania, w terminie do 16 stycznia 2015 r., propozycji tematów, którymi Państwa zdaniem powinna się zająć Komisja Europejska w najbliższych latach. Dziękujemy za wszystkie stanowiska, które otrzymaliśmy w toku konsultacji - publikujemy je pod tym tekstem. Nadesłane propozycje posłużyły nam za materiał wyjściowy do przygotowania dokumentu opisującego najważniejsze - naszym zdaniem - zagadnienia, którymi należy się zająć na poziomie UE, jeśli chcemy stworzyć prawdziwy Jednolity Rynek Cyfrowy. Wprowadzenie odpowiednich zmian w obszarze cyfrowym przyniesie nowoczesne i wysokiej jakości usługi konsumentom, a także wzmocni nasze przedsiębiorstwa w konkurencji z podmiotami spoza Europy.

Komisja Europejska zapowiedziała przedstawienie oficjalnego dokumentu opisującego inicjatywę Digital Single Market na maj tego roku. Póki co ostateczny kształt inicjatywy pozostaje nieznany, a  w Komisji Europejskiej trwają wewnętrzne prace koncepcyjne. W związku z tym jest to doskonały moment na zdefiniowanie interesów Polski. Przedstawiony przez MAC dokument pomoże polskiej administracji w aktywnym wpływaniu na instytucje unijne w określaniu kształtu i kierunku przyszłych prac.

Trzeba zaznaczyć, że dokument przygotowany przez MAC nie jest i nie powinien być traktowany jako oficjalne stanowisko polskiego rządu w tej sprawie. Stanowisko rządu powstanie bowiem dopiero po przedłożeniu przez Komisję Europejską oficjalnych dokumentów precyzujących cel i zakres inicjatywy Digital Single Market. Dołożymy wszelkich starań, aby na bieżąco informować o najważniejszych wydarzeniach związanych z tym projektem. Liczymy również na dalsze zaangażowanie strony społecznej, gdyż prezentowany dokument ministerstwa jest jedynie wstępem do dalszych prac nad określeniem polskiego stanowiska w zakresie budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Więcej informacji na temat inicjatywy Digital Single Market można zaleźć pod tym linkiem na stronie Parlamentu Europejskiego.

Dokumenty

Polecane aktualności