Prace nad zmianą Prawa telekomunikacyjnego są zaawansowane

31.05.2012 | telekomunikacja

W związku z informacją o wniosku Komisji Europejskiej o ukaranie Polski za niewdrożenie dyrektyw łączności elektronicznej do polskiego porządku prawnego informujemy że:

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw - mający na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego znowelizowanego pakietu dyrektyw łączności elektronicznej -  został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Europejskich (KSE) oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (KRMC). Oznacza to, że projekt znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie procesu legislacyjnego.

Projekt przygotowywany jest do przekazania pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, potem zostanie skierowany do ostatecznego przyjęcia przez Radę Ministrów, tak aby do Parlamentu trafił jeszcze przed okresem wakacyjnym.

Informacja o skierowaniu przez Komisję Europejską wniosku o ukaranie Polski (oraz czterech innych państw) nie oznacza jeszcze, że kara taka zostanie faktycznie nałożona. Wniosek Komisji Europejskiej jest jednym z etapów proceduralnych, a ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Trybunał Sprawiedliwości.

 

Polecane aktualności