Poszukiwani Latarnicy Polski Cyfrowej!

10.01.2012 | umiejętności cyfrowe | TAGI: Miasta w internecie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Partnerem – Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” (SMWI) zaczęło realizację Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, współfinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. MAC pomoże budować internetowe sieci szerokopasmowe – zapewnimy profesjonalne bezpłatne doradztwo i szkolenia w tym zakresie. Poza tym razem ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” poprowadzimy projekt Latarników Polski Cyfrowej – animatorów wspierających pokolenie 50+ w cyfrowym świecie.

Jak zostać Latarnikiem Polski Cyfrowej?

Kluczowym elementem działań projektowych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, będzie zaproszenie do współpracy i przeszkolenie 2600 lokalnych animatorów działań wprowadzających w świat Internetu – nazwanych Latarnikami Polski Cyfrowej. Przeszkoleni w ramach unikalnego programu trenerskiego Latarnicy prowadzić będą atrakcyjne działania w swoich lokalnych środowiskach, korzystając ze wsparcia doradczego centrum kompetencji cyfrowych stworzonego w ramach Projektu. Otrzymają także bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych, multimediów, biblioteki edukacji cyfrowej i wielu narzędzi pomocnych w organizowaniu zajęć z osobami z pokolenia 50+ w środowiskach wiejskich i małych miastach. Ponadto 200 z nich - zwycięzców w konkursie ogłoszonym w 2012 roku - otrzyma granty finansowe na realizację programu działań lokalnych w ciągu 18 miesięcy.

Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, cieszących się zaufaniem społecznym, gotowych podjąć się dzieła zachęcenia przedstawicieli generacji 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Projekt traktujemy jako wyzwanie przede wszystkim dla społeczników, animatorów kultury, wolontariuszy.

Latarnik Polski Cyfrowej powinien znaleźć się w każdej polskiej gminie! Włącz się!

Osoby zainteresowane uzyskaniem kompetencji Latarnika Polski Cyfrowej prosimy o kontakt z p. Michałem Golemo ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – koordynatorem pracy Latarników (+48 502 358 454). Więcej informacji uzyskać można w serwisie: http://www.latarnik.mwi.pl lub w profilu: http://www.facebook.com/polskacyfrowa.

 Jak zbudować w gminie szerokopasmowy Internet?

MAC służy Państwu pomocą w zakresie kompleksowych działań doradczych i szkoleniowych niezbędnych dla skutecznej realizacji projektów inwestycyjnych na rzecz rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu w Polsce.

• Komu będziemy pomagać?

Jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.3 i 8.4).

• Jak możemy pomóc?

Przede wszystkim bezpośrednią i indywidualną pomoc – odpowiedzi na pytania, opinie, modele współpracy, standardy techniczne, dokumentacje wzorcowe, podręczniki, szczegółowe rekomendacje modeli współpracy między samorządami a podmiotami prywatnymi.

Wsparcie będzie dotyczyć problemów prawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych.

• Jak szybko odpowiemy?

Będziemy kontaktować się niezwłocznie. Odpowiedzi na bardziej skomplikowane pytania skonsultujemy z ekspertami aby odpowiedź była najwyższej jakości.

• Kiedy będzie można korzystać z pomocy?

Już teraz. W I kwartale 2012 roku zamierzamy wyłonić w przetargu firmę, która będzie świadczyła profesjonalne wsparcie samorządom i firmom. Ale można już teraz przesyłać pytania, wnioski o wydanie interpretacji, zgłaszać problemy, prośby o pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji:

[gravityform id="4" name="Latarnicy Polski Cyfrowej" ajax="false"]

Instytucje realizujące projekty budowy sieci szerokopasmowej jak również te zainteresowane tego typu przedsięwzięciami prosimy o kontakt!

Zobacz też: www.itvl.pl/news/latarnicy-zapala-cyfrowe-swiatlo-dla-polski

Polecane aktualności