Platformy internetowe, nielegalne treści w Internecie i odpowiedzialność tzw. pośredników internetowych, przetwarzanie danych i chmury obliczeniowe oraz tzw. collaborative economy – konsultacje KE

Komisja Europejska, realizując inicjatywy zapowiedziane w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego w UE, ogłosiła konsultacje w sprawie otoczenia regulacyjnego platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy. 

08.10.2015 | wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów

Każda zainteresowana osoba i organizacja może do 30 grudnia 2015 r. wziąć udział w konsultacjach przesyłając bezpośrednio do Komisji Europejskiej wypełniony kwestionariusz, wpływając tym samym na kształt przyszłego otoczenia regulacyjnego w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze.

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach również administracje publiczne państw członkowskich UE, które mogą wziąć udział w konsultacjach na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali. W związku z tym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczyna prace nad wypracowaniem stanowiska polskiej administracji w toczących się konsultacjach, licząc na aktywny  udział partnerów społecznych w tym procesie. Zatem niezależnie od możliwości przesłania stanowisk bezpośrednio do Komisji Europejskiej, zapraszamy do przekazywania ich również do Ministerstwa w terminie do dnia 30 października 2015 r. Państwa wkłady i stanowiska pomogą w przygotowaniu kompleksowego stanowiska odpowiadającego na potrzeby wszystkich zaangażowanych w budowanie Jednolitego Rynku Cyfrowego. Otrzymane stanowiska opublikujemy na naszej stronie internetowej. Na państwa wkłady i stanowiska czekamy do 30 października 2015 r. pod adresem poczty elektronicznej: KonsultacjeDSI[at]mac.gov.pl

Prowadzone przez Komisję Europejską konsultacje obejmują następujące zagadnienia:

  • Rola platform internetowych (np. wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, internetowe serwisy wideo, sklepy z aplikacjami itp.) w gospodarce. W szczególności, Komisja w tej części proponuje zdefiniowanie platform internetowych. Pada tutaj także szereg pytań związanych z doświadczeniami w korzystaniu z usług świadczonych przez platformy.
  • Odpowiedzialność tzw. pośredników internetowych w odniesieniu do nielegalnych treści umieszczonych w Internecie przez użytkowników. Komisja Europejska odwołuje się do dotychczasowego funkcjonowania mechanizmów przewidzianych w dyrektywie o handlu elektronicznym (tzw. notice and takedown) i ewentualnych zmian w tym obszarze.
  • Poprawa swobodnego przepływu danych w Unii Europejskiej i stworzenie europejskich rozwiązań wspomagających rozwój przetwarzania danych w chmurze. Komisja porusza kwestie dotyczące m.in. wsparcia dla rozwoju europejskich rozwiązań przetwarzania danych w chmurze, otwartości danych i dostępu do danych czy problematyki lokalizacji przechowywania danych.
  • Szanse i wyzwania związane z rozwojem gospodarki współpracy/współdzielenia (z ang. collaborative economy, sharing economy). Komisja pyta o działania, które należy podjąć, aby adekwatnie zareagować na rozwój nowych trendów w tym zakresie.

W prowadzonych konsultacjach Komisja podejmuje bardzo aktualne tematy związane z szybkim rozwojem technologii cyfrowych. Dlatego też odpowiedzi na pytania postawione w kwestionariuszu będą cennym wkładem w kształtującą się wizję przyszłego funkcjonowania gospodarki i usług elektronicznych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zabrania głosu i przekazania Komisji swojego stanowiska, jak również do przekazania swojego stanowiska Ministerstwu. 

Polecane aktualności