Minister Rafał Trzaskowski ogłasza skład Rady do Spraw Cyfryzacji. Pierwsze posiedzenie już 24 czerwca

Minister Administracji i Cyfryzacji zaprosił do udziału w Radzie m.in.: prawnika i eksperta od rozwoju internetu, działaczkę na rzecz wolności i ochrony praw człowieka, uznanych ekspertów w dziedzinach: informatyzacji, mediów i nowych technologii, bezpieczeństwa sieci, prywatności, prawa telekomunikacyjnego.
 

17.06.2014 | prawo w cyfrowym świecie, wolność w internecie | TAGI: Rafał Trzaskowski

Członkowie Rady będą wspierać  swoją wiedzą i doświadczeniem MAC oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Dlatego  najważniejszym kryterium w doborze składu Rady było, aby jej przedstawiciele reprezentowali różne środowiska zainteresowane procesem cyfryzacji państwa: administrację rządową, samorząd, biznes, środowisko akademickie, ekspertów technicznych oraz organizacje pozarządowe.

Przewodniczącym został Igor Ostrowski - prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii. Był doradcą premiera oraz wiceministrem administracji i cyfryzacji. Od 20 lat zajmuje się prawem mediów, telekomunikacji i nowych technologii oraz ochroną własności intelektualnej. Jedyny polski członek Multistakeholder Advisory Group przy Internet Governance Forum – forum przy ONZ zajmującym się zarządzaniem internetem na świecie.

Pełna lista osób zaproszonych w skład Rady do Spraw Cyfryzacji:

 •          Igor Ostrowski (przewodniczący)
 •          Joanna Berdzik
 •          Michał Chrzanowski
 •          Jan Czajkowski
 •          Adam Góral
 •          Piotr Kabaj
 •          Lidia Kołucka – Żuk
 •          Maciej Maciejowski
 •          Mariusz Madejczyk
 •          Grzegorz Sibiga
 •          Dominik Skoczek
 •          Anna Streżyńska
 •          Katarzyna Szymielewicz
 •          Alek Tarkowski
 •          Elżbieta Traple
 •          Jarosław Tworóg
 •          Agata Wacławik - Wejman
 •          Piotr Waglowski
 •          Iwona Wendel
 •          Michał Andrzej Woźniak

Powołanie Rady do Spraw Cyfryzacji wynika z zapisów art. 17 znowelizowanej ustawy o informatyzacji (ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), która weszła w życie 11 maja.

Pierwsze posiedzenie odbędzie się 24 czerwca w godz. 15.00-17.30 w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty, jednak ze względu na kwestie techniczne o wstępie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy kierować do 20 czerwca na adres: katarzyna.wilczewska@mac.gov.pl (w temacie należy wpisać: Rada do Spraw Cyfryzacji – zgłoszenie udziału w posiedzeniu 24 czerwca, a w treści podać imię i nazwisko oraz reprezentowaną instytucję). Osoby, których zgłoszenia będą przyjęte, zostaną o tym poinformowane drogą mailową 23 czerwca.

Do zadań Rady będzie należeć m.in. opiniowanie dokumentów strategicznych (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, strategie i programy rozwoju) oraz innych dokumentów  związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Rada będzie współpracować na przykład w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci. Zakres prac oraz agendy spotkań będą ustalane przez Przewodniczącego, przy aktywnej współpracy członków. MAC również będzie aktywnie wspierać prace Rady, proponując tematy do agend spotkań. Część posiedzeń Rady będzie otwarta -  czyli będą mogli uczestniczyć w nich zainteresowani tematem obserwatorzy.

Polecane aktualności