KRMC: szybszy obieg rządowych projektów

13.09.2012 | e-administracja | TAGI: INSPIRE, Michał Boni

 - Staramy się rzetelnie wywiązywać z prac, jakie podjęliśmy po ACTA, w ramach Kongresu Wolności w Internecie. Wspólnie z resortami staramy się teraz wyjaśniać kwestie zgłoszone w czasie eksperckich warsztatów. Musimy więc dbać o to, by opiniowane przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji projekty docierały na Komitet Stały Rady Ministrów po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości – przypomniał szef Komitetu min. Michał Boni na posiedzeniu 12 września.

Komitet zaakceptował:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
  • Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
  • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

W tej ostatniej sprawie min. Boni prosił o wyjaśnienie, czy rejestr ma być dostępny tylko dla administracji, czy też może być udostępniany obywatelom, i jaka jest w tym przypadku praktyka europejska.

*** 

Od października Rządowe Centrum Legislacyjne chce wprowadzić jednolity szablon do przygotowywania aktów prawnych. KRMC inicjatywie tej przyklasnął. To bowiem wstęp do wprowadzenia pełnego elektronicznego obiegu dokumentów w administracji.

Dziś obowiązujące są wersje dokumentów na wydruku, ale na kolejnych etapach prac urzędnicy posługują się wersjami elektronicznymi. Ponieważ każdy formatuje je po swojemu, doprowadzenie ich do stanu pozwalającego na automatyczne pobieranie przez systemy Sejmu zajmuje wiele czasu. Nawet w przypadku przygotowania aktu prawnego przyjętego bez poprawek -  jeśli trzeba usunąć niepotrzebne spacje, uwagi wpisane ukrytym tekstem czy białą czcionką (!).

Dlatego RCL wprowadza jednolity system stylów – do zastosowania w MS Word, który jest dziś głównym narzędziem administracji, ale także w programach otwartych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Informatycy przygotowali ten szablon z uwzględnieniem potrzeb legislatorów, można go pobrać ze strony RCL. Centrum zakłada, że nowy system znacząco przyspieszy prace legislacyjne.

*** 

Komitet omawiał też kolejne projekty związane z wdrażaniem unijnej dyrektywy INSPIRE. Jej istotą jest budowa krajowej bazy informacji o różnych dziedzinach życia, tak by można je było szybko analizować.  Stan prac przedstawili przedstawiciele resortów: zdrowia, kultury i środowiska oraz GUS.

Np. Ministerstwo Zdrowia wspólnie z CSiOZ buduje platformę P1, która umożliwi bieżącą analizę danych o zdarzeniach medycznych – o tym, co, kiedy i gdzie się dzieje (np. jak przebiegają pandemie, gdzie są infekcje szpitalne). System powinien działać pod koniec 2014 r. Testem tego systemu jest przygotowywany wspólnie z Centrum Onkologii w Warszawie Krajowy Rejestr Nowotworów, który w połowie przyszłego roku powinien pokazywać zachorowania na mapie Polski.

Min. Boni zwracał uwagę na konieczność dostosowywania przygotowywanych systemów do potrzeb użytkownika-obywatela. Przypomniał też, że część wydatków na wprowadzenie danych do systemów poniesiemy już w kolejnym okresie unijnego programowania, trzeba więc bardzo dobrze się do tego przygotować.

- Kiedy ruszy system powiadamiania ratunkowego pozwalający obywatelowi łatwo wezwać pomoc, musimy też być gotowi na działania „w drugą stronę”: by władze mogły ostrzegać obywateli i precyzyjnie przekazywać im informacje – powiedział Boni. – Wyobraźmy sobie, że w centrum handlowym ginie dziecko. Będziemy mogli wszystkim, którzy tam są, wysłać MMS-a ze zdjęciem tego dziecka.

 

Polecane aktualności