Internet ostatniej mili - komunikat w sprawie konkursów w ramach działania 8.4 Programu Innowacyjna Gospodarka

10.12.2012 | telekomunikacja | TAGI: 8 oś PO IG

Instytucja Pośrednicząca dla 8. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka informuje, że w ramach Działania 8.4 "Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu na etapie ostatniej mili":

1. wnioski złożone w konkursie trwającym do 14 grudnia zostaną ocenione przed 28 lutego 2013 r.;

2. w ramach Działania 8.4 zostaje do wykorzystania około 400 mln zł. Alokacja ta zostanie rozdysponowana w obecnym konkursie oraz konkursach w pierwszej połowie 2013 r.

3. gdyby w konkursie, który kończy się 14 grudnia, doszło do przekroczenia alokacji (z powodu dużej liczby zatwierdzonych projektów), Instytucja Pośrednicząca wystąpi do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie środków, tak aby wszystkie wnioski, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów, mogły otrzymać dofinansowanie.

 

Polecane aktualności