Globalne forum na temat zarządzania Internetem w Istambule

2 września rozpoczęło się coroczne Internet Governance Forum. W IGF uczestniczą setki osób, reprezentujące organizacje społeczeństwa obywatelskiego, rządy, przedsiębiorców, organizacje techniczne i świat nauki. Jest to jedna z niewielu okazji, aby obserwować jak działa model wielostronny w praktyce, jak może i powinna wyglądać otwarta i przejrzysta dyskusja wszystkich zainteresowanych. W tym roku gospodarzem tego wydarzenia jest Turcja. 

03.09.2014 | prawo w cyfrowym świecie, telekomunikacja, wolność w internecie | TAGI: IGF, Rafał Trzaskowski

Podczas uroczystego otwarcia IGF w Istambule przedstawiciel rządu tureckiego zwrócił uwagę na potrzebę opracowania uniwersalnej deklaracji praw, obowiązków i zasad obowiązujących w Internecie. Natomiast członek rządu brytyjskiego wskazał na konieczność otwierania się na model wielostronny również takich instytucji, które do tej pory miały charakter wyłącznie międzyrządowy, jak np. ITU. Odmienne od większości stanowisko zaprezentował przedstawiciel rządu rosyjskiego, który podkreślił rolę rządów w zarządzaniu Internetem oraz zasygnalizował potrzebę przekazania zarządzania Internetem strukturom i organizacjom międzyrządowym, w miejsce wielostronnych.

Wszystkie sesje plenarne oraz warsztatowe IGF są transmitowane na żywo. Organizatorzy zapewnili także możliwość aktywnego, zdalnego udziału w forum. Zachęcamy do skorzystania z tych możliwości, gdyż jest to jedyne, tak duże wydarzenie poświęcone w całości zagadnieniom związanym z Internetem (więcej informacji oraz dostęp do transmisji).

Poza sesjami plenarnymi zaplanowano dziesiątki warsztatów, podczas których omawiane są najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem sieci – od kwestii prawnych, przez techniczne i ekonomiczne, po społeczne.

Na forum trwają także dyskusje dotyczące tego jak wzmocnić wielostronny model zarządzania Internetem, a konkretnie jak wzmocnić IGF. Społeczność Internetu, zgromadzona wokół listy dyskusyjnej 1net (ta sama, która pomagała przygotować NETmundial w Brazylii w kwietniu 2014 r., lista jest otwarta, może się do niej zapisać każdy zainteresowany) - wystąpiła z inicjatywą przygotowania i przyjęcia na zakończenie IGF listu skierowanego do Sekretarza Generalnego ONZ, wzywającego do uczynienia z IGF forum działającego na stałe, w miejsce dotychczasowej kadencyjności. Projekt listu do Sekretarza Generalnego ONZ jest dopiero tworzony (w sposób otwarty i transparentny). Dlatego obecnie nie sposób przewidzieć jego ostatecznego kształtu. Jednak już teraz widać, że głównym celem jest podjęcie starań o to, aby kolejne Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2016 r. przyjęło rezolucję powołującą IGF tym razem na mandat nieograniczony czasowo (stały). Ambicją biorących udział w przygotowaniu dokumentu jest również uwzględnienie w nim potrzeby zapewnienia stabilnej i poszerzonej bazy finansowej IGF, bez której organizacja tak dużego wydarzenia jest po prostu niemożliwa. Pojawiają się pomysły powołania specjalnego stowarzyszenia (Internet Governance Forum Support Association), którego celem byłoby pozyskiwanie środków na działalność IGF.

W forum weźmie również  udział  przedstawiciel polskiego rządu – Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji.  4 września szef MAC  będzie uczestniczył w sesji plenarnej, poświęconej ewolucji ekosystemu zarządzania Internetem (Evolution of the IG Internet Ecosystem). Minister Trzaskowski, Fadi Chehade (szef ICANN), Vint Cerf (określany mianem jednego z „ojców Internetu”) oraz Milton Mueller (uznany naukowiec zajmujący się Internetem) będą dyskutowali o tym, jak w praktyce wzmocnić i usprawnić wielostronny model zarządzania Internetem i jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Polecane aktualności