Efekty prac grup roboczych utworzonych po Kongresie Wolności w Internecie

02.07.2012 | prawo w cyfrowym świecie, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów | TAGI: Igor Ostrowski, Michał Boni

Przedstawiamy efekty prac zespołów eksperckich. Są dostępne pod tym linkiem: warsztaty.mac.gov.pl. Zespoły robocze zostały powołane po spotkaniu Kongresu Wolności w Internecie 5 marca 2012 r. w Warszawie i pracowały nad tematami:

W najbliższych tygodniach MAC wraz z ekspertami będzie pracował nad ułożeniem kalendarza działań związanych z ukonkretnieniem części dyskusji i przygotowaniem trybu dalszych prac.

Wszystkie warsztaty wskazywały na potrzebę kontynuacji prac roboczych z udziałem interesariuszy. Rolę w tym procesie odegra Zespół Współpracy Partnerów Sieci. Minister Michał Boni zapowiedział, że zarekomenduje powołanie takiego zespolu przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji z Igorem Ostrowskim jako przewodniczącym.

Założenia prac warsztatów

Skład i zadania warsztatów

Przygotowane w zespołach roboczych rekomendacje mają charakter autorski. Prace warsztatów w żaden sposób nie zastępują przewidzianego prawem procesu konsultacji społecznych i nie przedstawiają stanowiska rządu.

 

Polecane aktualności