Digital Single Market – zapraszamy do nadsyłania propozycji

15 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych poświęcone wynikom Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z 27 listopada 2014 r. oraz przyszłości projektu rozporządzenia dotyczącego wspólnego rynku telekomunikacyjnego.

16.12.2014 | telekomunikacja

O ustaleniach Rady informowaliśmy również na naszej stronie internetowej

Prezentacja przedstawiona podczas spotkania 15 grudnia 2014 r.

Na początku 2015 r. Komisja Europejska prawdopodobnie przedstawi pakiet reform dla szeroko pojętego, europejskiego rynku cyfrowego. Pakiet określany jest roboczo mianem „Digital Single Market” i zapewne będzie wykraczał poza planowany na 2015 r. przegląd ram prawnych dla telekomunikacji. Mimo, że nie jest jeszcze znany zakres i przedmiot przyszłej propozycji Komisji Europejskiej, to już teraz wiele Państw Członkowskich prowadzi prace, których celem jest zidentyfikowanie krajowych priorytetów w związku ze spodziewaną inicjatywą „Digital Single Market”. Również Polska powinna być aktywnym uczestnikiem nadchodzącej debaty.

Dlatego zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o nadsyłanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji propozycji zagadnień cyfrowych, które jako Polska powinniśmy akcentować na forum Unii Europejskiej. Szczególnie cenne będą takie wkłady, które poza zidentyfikowaniem zagadnienia będą zawierały również uzasadnioną opinię co do preferowanego kierunku przyszłego stanowiska Polski w danej sprawie.

Zakres inicjatywy „Digital Single Market” nie jest na chwilę obecną znany, więc jedynie celem uporządkowania dyskusji sygnalizujemy, że propozycje mogą dotyczyć w szczególności następujących kwestii:

1. Zagadnienia cyfrowe ważne dla Polski z punktu widzenia prac na poziomie Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące następujących kwestii:

  • przegląd ram regulacyjnych dla telekomunikacji;
  • ochrona danych osobowych w świecie cyfrowym;
  • handel i usługi elektroniczne;
  • problematyka procedur notice and takedown;
  • ramy prawno-autorskie w kontekście zachodzących zmian technologicznych;
  • podatki a gospodarka cyfrowa;
  • e-administracja i interoperacyjność usług publicznych;
  • wszelkie inne, które są istotne z punktu widzenia interesów Polski w Unii Europejskiej 

2. Konkurencyjność przedsiębiorstw pochodzących z UE i całej gospodarki cyfrowej UE w stosunku do przedsiębiorstw cyfrowych spoza Unii Europejskiej. Trwająca obecnie dyskusja coraz bardziej koncentruje się na próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, jak uczynić unijną gospodarkę cyfrową zdolną do konkurowania z podmiotami z USA czy Azji.

Propozycje, wkłady lub komentarze, na które czekamy do 16 stycznia 2015 r., prosimy przesyłać na następujące adresy poczty elektronicznej pracowników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: Emil.Kedzierski[at]mac.gov.pl oraz Marcin.Krasuski[at]mac.gov.pl

Dokumenty

PDFWyniki Rady TTE - prezentacja (ppt 2.53 MB)
Wyniki Rady TTE oraz przegląd ram regulacyjnych dot. telekomunikacji - prezentacja wygłoszona przez Marcina Krasuskiego z MAC

Polecane aktualności