Co po ACTA? Jakie społeczeństwo? Jakie prawo? Jakie modele dostępu do zasobów kultury, edukacji i nauki? Zapraszamy na 5 marca.

23.02.2012 | prawo w cyfrowym świecie, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów, | TAGI: ACTA

5 marca zapraszamy Państwa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, by kontynuować wywołaną przez ACTA rozmowę o wolności w internecie. Chcielibyśmy rozmawiać o tym, jak tworzyć prawo zapewniające internautom poczucie wolności i bezpieczeństwa, a twórcom - jasne, dopasowane do świata sieci gwarancje przestrzegania ich praw, jakie modele dostępu do zasobów są adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości, jak działa społeczeństwo sieci i jakie szanse i wyzwania dla demokracji się z nim wiążą.

- Dwa tygodnie napięć wokół ACTA pozwoliło nam posunąć się o dwa lata naprzód w myśleniu o tym, jak musimy zmienić polskie prawo i funkcjonowanie instytucji publicznych, żeby były one dostosowane do wymagań świata cyfrowego i oczekiwań internautów – mówi szef MAC Michał Boni w nagraniu udostępnionym na mac.gov.pl. Chcemy, by spotkanie 5 marca, kontynuacja debaty 6 lutego w Kancelarii Premiera, pozwoliło administracji zebrać wiedzę potrzebną do wprowadzania zmian.

Zaprosimy do debaty ekspertów, naukowców, przedstawicieli organizacji społecznych. W debacie zabierze głos m.in. Anthony D. Williams, współautor (wraz z Donem Tapscottem) bestsellerów "Wikinomia" i "Macrowikinomia" . 

Tak jak 6 lutego stworzymy też pulę miejsc dla obywateli. O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.

Planujemy następujące warsztaty:

 • A. Jaka umowa między twórcami, pośrednikami i odbiorcami?

Jak ACTA wpłynęłaby na rzeczywistość? Jak zapewnić równowagę między twórcami a użytkownikami w rzeczywistości cyfrowej, przy akceptacji potrzeby dostępu do dóbr kultury i rozrywki oraz ochrony praw własności intelektualnej?

Efektem rozmowy powinna być lista obaw - słusznych i niesłusznych - wywoływanych przez ACTA, lista postulatów/wyzwań, na które należy szukać odpowiedzi, zasady i wartości, na których powinien opierać się nowy porządek prawny

 • B. Otwarty dostęp i biznes w sieci

Jak można się na przygotować na nadchodzące zmiany? Jakie przepisy warto zmienić? Jak inaczej może w tym procesie pomóc państwo?

Chcemy przejrzeć istniejące modele dostępu do zasobów w sieci (biznesowe oraz modele dostępu do zasobów publicznych), zebrać opinie i pomysły dotyczące zmiany prawa i ewentualnego wsparcia państwa dla nowych modeli biznesowych.

 • C. „Dzieci sieci” i pokolenie filmu o 20:00

Celem spotkania byłoby podzielenie się wiedzą na temat charakteru zmian społecznych, uświadomienie sobie, że wiele rzeczy nie powróci do starego porządku.

Próbowalibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jak chce funkcjonować polskie społeczeństwo w sieci. Jakie ma potrzeby i oczekiwania, także wobec państwa? Jak budować mosty między generacją 2.0 a starszymi pokoleniami?

 • D. Demokracja 2.0

Jakie są potrzeby nowego obywatelstwa? Jak internet i przemiany społeczne z nim związane wpływają na możliwości oddolnego organizowania się i partycypacji w procesach decyzyjnych? Jak w tej nowej demokracji powinna wyglądać współpraca państwa i obywateli? Co administracja/rząd jest w stanie zrobić szybko, a na co potrzebujemy czasu?

WSTĘPNY PROGRAM:

 • 9:00-10:00 Sesja plenarna: otwarcie przez przedstawicieli rządu, przedstawienie warsztatów i zaproszenie na warsztaty

10:00-10:30 Przerwa

 • 10:30-12:00 Sesje warsztatowe A i C
 • A: Jaka umowa między twórcami, pośrednikami i odbiorcami?

 • C: „Dzieci sieci” i pokolenie filmu o 20:00

12:00-12:30 Przerwa

 • 12:30-14:00 Sesje warsztatowe B i D
 • B: Otwarty dostęp i biznes w sieci

 • D: Demokracja 2.0

14:00-14:40 Przerwa na lunch

 • 14:40-16:15 Sesja plenarna:

Podsumowanie sesji warsztatowych
Wystąpienie Anthony'ego Williamsa (20 min)
podsumowanie i zakończenie

Polecane aktualności