10 tematów - propozycja. Jakie przepisy mają wpływ na obszary wolności w sieci? O czym warto rozmawiać? Co warto zmienić?

05.02.2012 | prawo w cyfrowym świecie, wolność w internecie, wykorzystanie informacji i zasobów, | TAGI: Debata w Kancelarii Premiera, ACTA, VOD

Zaczęliśmy zapowiedziany przez premiera przegląd przepisów dotyczących wolności w sieci w polskim prawie. Dziś uważamy, że aby stworzyć pakiet wolnościowy, powinniśmy zacząć rozmawiać o następujących zagadnieniach:

 1. O sposobie wdrożenia unijnej Dyrektywy Audiowizualnej w zakresie audiowizualnych usług medialnych na żądanie

 Audiowizualne usługi medialne (filmiki z sieci, VOD, streaming online) nie są dziś regulowane w prawie polskim. Tymczasem do wprowadzenia odpowiednich przepisów zobowiązuje nas dyrektywa unijna. Prace nad implementacją dyrektywy prowadzić będzie MAC. Projekt po przygotowaniu zostanie podany do publicznej wiadomości.

 2. O dostosowaniu systemu praw autorskich i praw pokrewnych do realiów społeczeństwa cyfrowego

 Dotyczy to w szczególności przepisów określających pola eksploatacji utworów, zakresu tzw. dozwolonego użytku i przepisów karnych, które dziś nie są dostosowane do obrotu treści w sieci.

 3. O utrzymaniu zasady neutralności sieci

 Narzędzia gwarantujące zachowanie neutralności sieci (czyli zasady, że ani rząd ani przedsiębiorcy nie nakładają żadnych ograniczeń na dostęp użytkowników do sieci pozwalając na korzystanie z internetu bez względu na używane technologie) mają być wprowadzone przy okazji nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, która jest na końcowym etapie prac rządowych.

 4. O sposobie monitoringu sieci

 Celem zmian w procedowanym projekcie nowelizacji PT jest wprowadzenie przepisów umożliwiających - z jednej strony - walkę z bezprawnymi działaniami, takimi jak skanowanie portów czy dystrybucja złośliwego oprogramowania, a z drugiej strony - uniemożliwiających nadużycia, m.in. filtrowanie treści użytkowników.

 5. O stworzeniu narzędzi do walki z pornografią dziecięcą w sieci

 Konieczne jest wprowadzenie przepisów umożliwiających – zgodnie z wymogami dyrektywy unijnej z 13 grudnia 2011 r. – skuteczną walkę z pornografią dziecięcą. Ważne, by projektowane przepisy nie pozwalały na wprowadzanie mechanizmów naruszających zasady wolności w sieci (np. na blokowanie stron).

 6. O retencji danych telekomunikacyjnych

 Trzeba przyjrzeć się przepisom regulującym zbieranie danych – np. danych komunikacyjnych o obywatelach tak, by zapewnić, by nasze służby specjalne zbierały nie więcej informacji o obywatelach, niż to konieczne, tylko na ograniczony czas i tylko w niezbędnych przypadkach.

 7. O konsultacjach społecznych procesów legislacyjnych online

Trzeba pilnie wzmocnić konsultacje społeczne, również przy użyciu narzędzi online – tak, aby obywatele byli dobrze poinformowani o odbywających się konsultacjach, wiedzieli, gdzie znalezć informację i mieli możliwość swobodnego wypowiedzenia się, a administracja była gotowa, by brać pod uwagę te głosy.

8. O zasadach czasowego ograniczenia dostępu do informacji publicznej (art. 5a ust. 1)

W ostatniej, jesiennej nowelizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej dodano do niej artykuł 5a ust 1, którego pozwala na czasowe ograniczenie dostępu do informacji wrażliwych. Konieczna jest ponowna dyskusja nad zasadami i trybem ograniczania tego dostępu, bowiem reakcja opinii publicznej pokazała, jak ważne są tu szerokie konsultacje społeczne.

9. O świadczeniu usług drogą elektroniczną

Kończą się prace nad nowelizacją Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Są opracowywane jej ostatnie szczegóły dotyczące również procedury blokowania dostępu do bezprawnych informacji (tzw. notice and takedown). Mamy nadzieję na publikację dokumentu w najbliższym czasie

10. O otwartych danych i zasobach

Trwają prace nad stanowiskiem rządu wobec wniosku Komisji Europejskiej w sprawie zmiany dyrektywy 2003/98/WE o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jednocześnie w MAC prowadzone są prace nad założeniami do Ustawy o otwartych zasobach wiedzy.

Polecane aktualności